Üldtingimused

 1. Üldsätted
  1. Õhtulehe digitellimuse ja Õhtulehe ja playplusi ühispaketi tellimuse sooritamisel nõustub kasutaja järgima Aktsiaseltsi SL Õhtuleht (edaspidi Õhtuleht) kehtestatud üldtingimusi.
  2. Teenusepakkuja andmed
   Ärinimi: Aktsiaselts SL Õhtuleht
   Registrikood: 10678223
   Asukoht: Narva mnt 13, Tallinna linn, Harju maakond, 10151
   E-mail: klienditugi@ohtuleht.ee
   Telefon: (+372) 6144133
 2. Tellimuse sooritamine
  1. Õhtulehe digitellimus ja Õhtulehe ja playplusi ühispaketi tellimus on lehe rahaline tellimus, millega on võimalik tellitud lehe sisu jälgida kõikides digitaalsetes kanalites: tavaarvutis, tahvelarvutis ja mobiilis.
  2. Digitellimust on võimalik vormistada püsimaksena või erinevate tellimisperioodide kaupa.
  3. Tellimuse sooritamiseks peab kasutaja olema Ekspresskonto kasutaja ekspresskonto.ee.
 3. Maksetingimused
  1. Lugemisõiguse eest on võimalik maksta pangalingi (Swedbank, SEB pank), krediitkaardi (Visa, Mastercard) või mobiilimaksega.
  2. Õhtulehel on õigus hindasid ühepoolselt muuta. Muudatused kajastatakse veebilehel id.ohtuleht.ee/tellimused/hinnad.
  3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni kokku lepitud tellimisperioodi lõppemiseni.
 4. Lepingu sõlmimine
  1. Lugemisõiguse leping loetakse sõlmituks vastava paketi eest tasumisega.
  2. Vahetult pärast tellimuse sõlmimist edastab Õhtuleht kliendile kinnituse lepingu sõlmimise kohta. Kinnitus edastatakse kliendi poolt EkspressKonto kasutamiseks määratud kontakt e-posti aadressile.
  3. Lepingu sõlmimine toimub eesti keeles.
 5. Lepingust taganemine
  1. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kaotab tarbija oma taganemisõigusse.
 6. Lepingu lõpetamine
  1. Digitellimust on võimalik lõpetada veebilehel
   id.ohtuleht.ee/tellimused/ajalugu või võttes ühendust klienditeenindusega e-mail: klienditugi@ohtuleht.ee, telefon: (+372) 6144133.
 7. Õhtulehe kasutajaandmete töötlemise põhimõtted
  1. Kasutajaandmed on igasugune info, mis on Õhtulehele oma kasutaja kohta teada (nt kasutaja nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed). Kasutajaandmete töötlemine on igasugune kasutajaandmetega tehtav toiming (sealhulgas kasutajaandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine).
  2. Õhtuleht töötleb kasutajaandmeid selleks, et:
   • täita kasutajaga sõlmitud lepingut;
   • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt. andmete edastamine kohtule);
   • paremini mõista kasutajate ootusi ning seeläbi pakkuda sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;
   • täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest.
  3. Õhtuleht avaldab kolmandale isikule kasutajaandmeid ainult juhul, kui on saanud selleks kasutaja nõusoleku või kui andmete avaldamist nõutakse seaduse alusel.
   Samuti avaldab Õhtuleht kasutajaandmeid:
   • Õhtulehega samasse kontserni kuuluvatele isikutele;
   • Õhtulehe koostööpartnerile, juhul, kui see osutub vajalikuks kasutaja poolt soovitud teenuste täitmiseks;
   • muudele kolmandatele isikutele, kui kasutaja on rikkunud lepingut. Seejuures avaldab Õhtuleht ainult infot, mis on seotud lepingu rikkumisega.
  4. Registreeritud kasutaja saab oma andmeid muuta seadete lehel.
  5. Kasutajal on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.
  6. Põhjalikumat selgitust oma kasutajaandmete töötlemise kohta saab kirjutades e-posti aadressil: klienditugi@ohtuleht.ee.
  7. Isikuandmete kaitse küsimuses saab saata e-posti aadressile isikuandmed@ohtuleht.ee.
 8. Küpsiste kasutamine
  1. Klientide paremaks teenindamiseks kasutavad Õhtulehe veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.
  2. Õhtulehele ja playplusile kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate poolte nimel.
  3. Mis on küpsis ehk cookie?
   Küpsis on tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.
   Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsusest ning muudest veebilehel tehtavatest toimingutest. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.
  4. Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid
   • Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
   • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
   • Jälgimisküpsised koguvad andmeid kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
   • Reklaamküpsised koguvad andmeid kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.
  5. Küpsistest keeldumine
   • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.
   • Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.
   • Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale olla kättesaadavad.
 9. Pretensioonide esitamine
  1. Kliendil on õigus probleemide või puuduste korral pöörduda Õhtulehe klienditeeninduse poole telefonil (+372) 6144133 või saates e-kirja aadressil klienditugi@ohtuleht.ee.
  2. Kliendil on õigus teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
  3. Kui Õhtuleht ei lahenda kliendi kaebust, võib klient pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
 10. Lõppsätted
  1. Õhtulehel on õigus käesolevaid üldtingimusi ühepoolselt muuta.
  2. Muudatustest teavitatakse klienti Õhtulehe ja playplusi koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil.
Küsimuste või probleemide korral kirjuta aadressile info@ohtulehtkirjastus.ee või helista numbrile (+372)614 4000.
AS Õhtuleht Kirjastus, Narva mnt. 13, 10151, Tallinn.